Събития

15.12.2022: Информационна среща: „Работни права в Германия”

На 15.12.2022г. сдружение “Столипиново в Европа” организира среща разговор на тема “Трудови права в Германия”, с участието на Сюлейман Гюрджан, съпредседател на “Атик” – Европейска конфедерация на работниците от Турция в Европа, Станимир Михайлов, консултант по трудово-правни въпроси от инциативата “Работа и живот” и социоложката от университета в Тюбинген – Полина Манолова.

Целтта на срещата беше запознаването на работници в позипълнителските фирми от различни сектори, като почистване, строителство, доставки, с основни трудови права и възможности за защита на работното място.

Полина Манолова откри срещата с кратко въведение очертаващо основните проблеми пред българските работници в Германия – експлоатацията на работното място, институционалния расизъм и изключително ограничения достъп до социални права. Тя обърна специално внимание на скорошната смърт на българския работник от турски произход – Рефат Сюлейман, който загина при изпълнение на работните си задължения в стоманодобивния завод “Тиисенкруп стийл’ в Брюкхаузен. Тя представи и основните задачи пред новосъздадената асоциация “Столипиново в Европа”, чиято основна цел е защитата на трудовите и социални права на източноевропейските мигранти в Германия.

Станимир Михайлов говори за опита си с различни нарушения на трудовото право и нуждата от това работниците да познават правата си и начините, по които да ги отстояват.

Сюлейман Гюрджан говори за синдикалната си работа, като член на управителния съвет на IG BAU Дуисбург и като работник в почистването, който познава в детайли проблемите, с които се сблъскват много от временно наетите работници. Той подчерта значението на работническите организации и профсъюзни структури за отстояване на правата на работещите и нуждата от солидарност и обединение отвън националните и етнически различия.

Срещата продължи с речи на работници, които споделиха проблемите си и множеството несправедливости, на които са изложени на работното си място, но и по отношение на социалните си права и достъпа до различни социални услуги. Основна тема беше и причините за смъртта на Рефат Сюлейман, както и страховете на работниците свързани с липсата на безопасни условия на труд. Те призоваха синдикалните представители за по-голяма активност и усърдие при отстояване на права на временно наетите работници от Източна Европа.

Това беше първата от серия срещи свързани с условията на труд и трудовите права за източноевропейските работници, които “Столипиново в Европа” планира да проведе в Дуисбург и района.