Изявления

Право на отговор: „Стоманодобивният комбинат Thyssenkrupp: Защо умира Рефат Сюлейман?“ (в. „die Zeit“, август 2023 г.)

Нова статия в „Die Zeit“ разкрива вътрешна информация за разследването на смъртта на Рефат Сюлейман. В нея се цитира актуалното състояние на полицейското разследване, което предполага, че смъртта му е била най-малкото благоприятствана от евентуални „груби нарушения на правилата за безопасност на труда“. 

В статията се посочва също, че Thyssenkrupp Steel все още отказва да поеме отговорност и не е предложила никаква подкрепа на семейството на починалия работник. 

„Столипиново в Европа“ работи усилено през последните седем месеца, за да подпомогне проучването за тази статия. Предоставихме детайлна информация за условията на труд и живот на мигрантите в Марксло и съседните окръзи, организирахме контакти с работниците и по-широката общественост и предоставихме съвети и критични коментари. Многократно бяхме уверявани, че гледната точка на работниците мигранти и техните семейства ще играе централна роля и че статията ще оспори установените стереотипи. 

Важното за нас беше смъртта на Рефат Сюлейман и експлоататорските практики в индустриалното почистване най-накрая да получат това така необходимо внимание. Наясно сме с ограниченията на подобно медийно отразяване. Въпреки това се чувстваме длъжни да посочим и някои от проблематичните представяния и пропуски в тази публикация.

С разочарование отбелязваме, че мненията и изказванията на многото интервюирани работници не са включени в статията, в която е представен само един глас на мигрант и кратък цитат. По този начин, както често се случва, по-голямата част от вниманието и видимостта са предоставени на властите, Thyssenkrupp и други участници, които вече заемат властови позиции спрямо мигрантската общност. В статията не са взети под внимание разказите на българските работници за неадекватни инструкции за здраве и безопасност в Eleman GmbH и други агенции за временна заетост, за постоянния натиск да изпълняват опасни задачи, често без предпазни средства, и за отказа на работодателите да вземат под внимание сигналите на работниците. Липсва отразяване и на многобройните сигнали от мигранти по време на проучването за техния опит с дискриминация и расизъм от страна на градската администрация на Дуисбург, бюрото по труда, службата за чужденци и различни доставчици на услуги. Не се споменават и катастрофалните последици от „водещия проект“ на полицията в Дуисбург с масовия контрол на движението, ежедневното криминализиране и понякога произволните действия на служителите. Например фактът, че кампанията на градската полиция срещу чуждестранните регистрационни номера е равносилна на целенасочен тормоз на мигрантите, като масово влошава условията им на живот и игнорира или пренебрегва законовите разпоредби за временното използване на чуждестранни превозни средства. Или пък редовните набези, които полицията и службата за обществен ред извършват в кафенета и други заведения, като задържат хора, докато не платят на място и най-малките глоби за минали нарушения. Тези преживявания дават допълнителен отговор на въпроса в статията защо хората са толкова гневни и показват колко оправдан е този гняв. 

Вместо да се занимава с тези аспекти, статията се фокусира върху поставянето под въпрос на искреността на мюсюлманската вяра на хората или на ангажимента им да образоват децата си и възпроизвежда проблематични стереотипи за фиксацията на мигрантите върху лесните пари или за техните „отчуждаващи традиции“. 

Настояваме на тези факти, преживявания и гледни точки да бъде отделено мястото, което заслужават, и съжаляваме, че това не е направено в тази статия. За да гарантираме, че това няма да остане така, планираме пресконференция в обозримо бъдеще, на която да обсъдим публично следните въпроси: 

– текущото състояние на разследването на смъртта на Рефат Сюлейман 

– гледните точки на работниците относно условията на труд в Thyssenkrupp Steel и мрежата от нейни подизпълнители в областта на индустриалното почистване 

 – предложения за подобряване на условията на труд и преструктуриране в сектора на договорния труд и подизпълнителите и текущи инициативи в тази насока 

Оригинална статия (в. „die Zeit“, август 2023 г.) : https://www.zeit.de/2023/33/thyssenkrupp-stahlwerk-duisburg-refat-syuleyman-tod-leiharbeiter