Изявления

Солидарност, но само по сценарий?

Вчера, на 14 май, двама членове на „Stolipinovo in Europa e.V.“ посетиха конференцията на ‘Rosa-Luxembourg Stiftung’ (RLS) за обновяване на синдикатите в рамките на семинара „Солидарни отговори на инфлацията, войната и климатичната криза – отстраняване на почвата от десния популизъм на работното място“. 

Целта на участието беше да се представи мигрантската гледна точка за положението на чуждестранните работници и излагането им на екстремни форми на експлоатация и лоши, опасни и несигурни условия на труд. Нашите колеги искаха да обърнат внимание и на случая на Рефат Сюлейман, който е емблематичен за неравностойното третиране и дискриминацията на работниците мигранти на пазара на труда и в предприятията. Тази все още неразрешена смърт на 26-годишния работник от българо-турски произход показа също така, че компании като Thyssenkrupp Steel, но също така и водещи синдикати като IG Metall, не са готови да поемат съответната отговорност и да окажат адекватна подкрепа на уязвимите работници в случай на производствени злополуки или смърт.

Искането към организаторите на конференцията да позволят на двамата активисти да говорят на пленарната сесия беше отхвърлено като твърде спонтанно и неуместно. 

Този опит показва, че все още липсват подходящи пространства за диалог с мигрантите и за изслушване на техните проблеми от страна на синдикатите. 

Изцяло немскоезични събития с дискусии и лекции не могат да изпълнят тази функция.

Истинската солидарност трябва да има многоезичен формат, да бъде по-отворена и също така по-спонтанна, за да се даде възможност на хората с миграционен произход да изразяват и участват в смисъла на едно приобщаващо трудово движение. 

Предлагаме Ви текста на изказването на двамата активисти:

Здравейте и ви благодарим за възможността да говорим днес тук. 

Ние сме Наско и Фердинанд, активни членове на сдружение „Столипиново в Европа“ (Stolipinovo in Europa e.V.), кръстено на квартал в българския град Пловдив, който е известен с голямото си културно многообразие, но и с културната и икономическата си дискриминация и маргинализация. 

Stolipinovo in Europa е организация с нестопанска цел, която води кампании за защита на правата и интересите на мигрантските общности от Източна Европа в Дуисбург и околностите. Идеята за основаване на сдружението идва от български работници мигранти, които се обединяват срещу унизителното положение, в което работниците мигранти са принудени да оцеляват.

В случая, нашата критика е отправена към Thyssenkrupp и IG Metall, за отказа да поемат отговорност за смъртта на Рефат Сюлейман. Тялото на Рефат Сюлейман, 26-годишен български гражданин от турски произход, беше намерено на 17 октомври 2022 г. след тридневно полицейско претърсване на територията на завода на Thyssenkrupp в Брукхаузен, Дусбург. Рефат, който няколко дни по-рано е бил нает като чистач от подизпълнител, е бил предоставен на друг подизпълнител рано сутринта на 14 октомври 2022 г. и скоро след това е изчезнал безследно. 

Точните обстоятелства за смъртта на Рефат остават неясни и до днес. 

Публичните изявления на полицията и прокуратурата досега остават твърде неясни. Въпреки че посочват „трагичен инцидент“ като причина за смъртта, те оставят важни въпроси без отговор, например относно видеозаписите на мястото на предполагаемия инцидент и признаците на насилие. Това е дълбоко обезпокоително за бившите колеги на Рефат и за широката общественост. Тези въпроси засягат основно здравето и безопасността в Thyssenkrupp Steel, но са свързани и с основните трудови права и трудовите стандарти в сектора на индустриалното почистване. 

Във връзка с това отправяме следните искания, за чието осъществяване молим за подкрепа присъстващите синдикални членове:

(1) Настояваме отговорните контролни органи, по-специално органът за защита на труда, да извършат цялостна проверка на завода на Thyssenkrupp в Брукхаузен и на всички други заводи на ThyssenKrupp, за да се уверят, че осигуряват достойна работна среда в областта на индустриалното почистване и че се спазват законово определените мерки за здравословни и безопасни условия на труд. Настояваме мерките за инспекция на труда и прилагането на приложимите правила да бъдат гарантирани и да станат по-ефективни чрез санкции, ако е необходимо, за да се определят ясно отговорностите и да се гарантира премахването или свеждането до минимум на рисковете за здравето на всички работници.

(2) Призоваваме за цялостно разследване на мрежата от подизпълнители, които наемат персонал за индустриално почистване на Thyssenkrupp. Особено внимание следва да се обърне на техните договорни практики, на теоретично изискваните обучения по безопасност и здравни прегледи, както и на отклоненията от формалните и реалните трудови задължения, наложени на работниците. По-специално следва да се проучи внимателно дейността на подизпълнителите Eleman GmbH и OPS GmbH, за които е работил Refat Süleyman, както и на Buchen GmbH, на която той е бил предоставен малко преди изчезването си. С оглед на безразличието и липсата на поемане на отговорност за смъртта на Refat, сътрудничеството с тези дружества и всички дружества, принадлежащи към тях и евентуално свързани с тях, трябва да бъде прекратено незабавно.

(3) Както показва липсата на последствия от смъртта на Refat Süleyman до момента, използването на подизпълнители с техните непрозрачни договорни практики в почистващата индустрия води до непрозрачна мрежа от участници. Те заобикалят въпросите на безопасността на труда и ефективно избягват отговорността и задълженията за злополуки и смъртни случаи. Ето защо призоваваме за прекратяване на сътрудничеството с подизпълнители във всички заводи на ThyssenKrupp и за наемане на почистващ и друг помощен персонал с редовни договори, с безопасно работно време, с необходимото обучение по безопасност и здравни прегледи и с гарантирани здравни и социалноосигурителни вноски.