Изявления

Спрете принудителните изселвания на българи и румънци!

Днес се извърши поредното принудително изселване на 28 живущи в жилищна сграда в Хохфелд – Дуисбург, находяща се на Brückenstraße 99. Насилствената мярка беше инициирана отново от Службата за обществен ред и Работната група за опасни жилищни сгради към Община Дусбург, която е добре известна на жителите на квартала с репресивните си тактики спрямо мигранти от България и Румъния.

Без никакво предизвестие седем семейства, между тях 12 деца, най-малкото, от които на 10 месечна възраст, бяха изритани на улицата от собствените си домове и оставени да се спасяват кой както може.

В момента на изселването много от работещите членове на семейството не са били вкъщи, децата пък тъкмо са се връщали от училище. В обзелата ги паника хората започват да събират багажа си, да звънят на познати, за да търсят къде да се настанят, да организират транпорт, който да извози принадлежностите им.

Баща на три деца коментира, че няма къде да отиде и най-вероятно семейството ще прекара нощта навън, ако не успее да стигне до общинския приют, който се намира в другата част на града. Болно възрастно семейство – мъжът със скорошна коремна операция и жената, диабетно болна, се притесняват как изслеването ще се отрази на разклатеното им здраве. Хората взимат най-необходимото, включително и храна и топли дрехи, защото не знаят дали няма да им се наложи да прекарат ноща навън.

Единственото, което Общината предлага на всички изселени днес е място в общински център за настаняване, престоят, в който се заплаща от самите хора и който се намира в отдалечена част на града. Напрактика това ‘решение’ откъсва хората от работните им места, от училищата, който децата посещават, от познатата среда, от близки, съседи и приятели.

В момента на изселването хората губят и автоматично адресната си регистрация, което означава, че всички социални плащания и детски надбавки, които те получават биват незабавно прекратени.

Репресивната политика на Община Дусибург и местни власти в Хохфелд е напрактика расистики тормоз и репресия, прикрита под зле съшити оправдания за безопасност и сигурност. Вместо да спасяват хората от опасни условия на живот, насилствените изселвания постигат обратния резултат – несигурност, социално изключване, риск от бездомност и опасност за здравето и живота на най-уязвимите.

Време е да кажем „СТОП“ на институционалното насилие в Хохфелд! Време е да потърсим сметка за постоянния тормоз на властите! Присъединяваме се към призива на нашите колеги от Центъра за култура – Хохфелд: нужен ни е граждански отряд за бързо реагиране срещу общинския отряд за насилствено изселване!