Изявления

Среща на „Критични акционери“

На 3 февруари 2023 г. присъствахме на годишното общо събрание на Thyssenkrupp по покана на организацията Kritische Aktionärinnen und Aktionäre, която провежда кампании за спазване на минимални стандарти в областта на корпоративната социална и екологична отговорност. 

По време на срещата членовете на Изпълнителния съвет на Thyssenkrupp докладваха за дейността на компанията през изминалата година и отговориха на въпроси.

Зададохме им следните въпроси:

1. Какви мерки бяха предприети за подобряване на условията на труд в Thyssenkrupp Steel (Bruckhausen) след смъртта на Рефат Сюлейман на 17.10.2022 г.?

2. Каква подкрепа предлага Thyssenkrupp Steel на семействата на преживелите трудови злополуки и починали работници?

3. Какви са вътрешните процедури за справяне с трудови злополуки? Разглеждат ли се злополуките на работното място вътрешно и съвместно със съответните подизпълнители и какви последствия се извличат от това? Как е възможно Eleman GmbH и Oberhausener Personalservice все още да са активни като подизпълнители на Thyssenkrupp Steel, след като настоящи и бивши служители са докладвали за мащабни нарушения на трудовото законодателство?

4. Въпреки че гореспоменатите условия са общоизвестни, те очевидно не се признават за проблемни, нито от дружеството, нито от представителите на IG Metall, които би трябвало да работят за тяхното подобряване. Защо никой не е готов да предприеме действия, които да доведат до бърза промяна?

5. Какви конкретни действия се предприемат срещу широко известната експлоатация и злоупотреба с работниците – включително неплащане на болнични и отпуски, неплащане на извънреден труд, неплащане на защитно облекло – което води до опасни и ужасяващи условия на труд и по този начин до повишен риск от злополуки? Какво се прави, за да се сложи край на това и да се гарантира на временните работници пълно заплащане, включително за извънреден труд и без удръжки за работно облекло, както и непрекъснато изплащане на възнагражденията по време на отпуск и в случай на заболяване?

Отговорите, които получихме от г-н Буркхард, член на Изпълнителния съвет, не се отнасяха до съдържанието на нашите въпроси, а само повтаряха неясното и незадоволително изявление на компанията отпреди годишното общо събрание. В обобщение, Thyssenkrupp заявява, че разполага с процедури за предотвратяване на злоупотреби и е еднакво загрижена както за пряко наетите работници, така и за тези, наети от подизпълнители. Като се има предвид нивото на смъртност на пряко наетите работници, това е наистина слаб аргумент. И накрая, само няколко седмици след смъртта на Refat Süleyman, друг работник в завода, този път пряк служител на компанията, е ранен и малко по-късно умира. 

Продължаваме да се борим за по-добри условия на труд в индустриалното почистване и да изискваме отговорност от Thyssenkrupp!

Пълният текст на нашето изявление е достъпен тук : https://www.kritischeaktionaere.de/thyssenkrupp/unwillen-ernsthaft-die-bedingungen-von-leih-und-zeitarbeiterinnen-zu-pruefen/