Мога ли да си върна данъците, които съм платил в Германия?

Всеки, който живее в Германия и има облагаем доход, е задължен да плаща данък върху доходите. Данъкът върху дохода се приспада от парите, които печелите до края на годината, заплатата, която печелите като наето лице, и дохода ви от самостоятелна заетост.

Дори и да не се намирате физически в Германия, ще трябва да платите данък върху доходите, ако пребивавате в Германия. Може да се наложи да докажете от колко време не сте били в Германия, за да бъдете освободени от плащане на този данък. Данъкът върху доходите, който автоматично се удържа от заплатите на работещите всеки месец, се отразява върху ведомостите за заплати и се определя според индивидуалното положение на лицето.

Кой може да се възползва от възстановяване на данъци?

Всеки, който работи в Германия, е задължен да плаща данък върху доходите. В края на годината данъкоплатците имат право да получат надвнесените от тях данъци, като подадат данъчна декларация в данъчната служба. И така, кой може да се възползва от възстановяване на данъци?

Технически погледнато, почти всеки, който трябва да плаща данък върху доходите в Германия, също може да се възползва от възстановяване на данъци. Предпоставка за ползване на възстановяване на данъци е подаването на данъчна декларация.

Докато самостоятелно заетите лица трябва да подготвят данъчна декларация във всеки случай, можете да получите ясна информация от данъчната служба за това кога хората, които работят с определена заплата и в зависимост от мястото, трябва да подадат данъчна декларация.

За какви разходи мога да получа възстановяване на данък?

Могат да се отчитат транспортни разходи, командировки и оборудване, свързано с работата, дневни разходи, смяна на местожителството поради работа, като имаш два адреса на пребиваване едновременно.

Какво се случва, ако подам закъснение за възстановяване на данъка си?

Както споменахме, възстановяването на данък е възможно чрез подаване на данъчна декларация. Ако имате затруднения при подаването на данъчни декларации до съответните органи навреме, може да се сблъскате с санкции за забавяне и административни глоби. Административната глоба варира между 100 и 500 евро и ако не желаете да бъдете обект на това наказание, трябва да се погрижите да подадете данъчните си декларации навреме.

За по-подробна информация относно данъка върху доходите в Германия можете да посетите страницата http://vasistda.de и можете да зададете въпросите си в секцията за коментари за ясна информация относно процеса на данъчно облагане и възстановяване на данъци.

Автор: Асоциация “Столипиново в Европа”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s