Социални консултации

От месец октомври 2023г. стартирахме социални консултации на български, турски, румънски и ромски език за всички жители на Дуисбург-Марксло и околността. 

Основните въпроси, с които се занимаваме са:

  • трудовоправни отношения, заплащане, условия на труд
  • достъп до социални услуги и здравно осигуряване
  • попълване на формуляри и заявления за социални помощи, обезщетения за безработица, детски надбавки
  • подпомагане в случаи на полицейски контрол и властови произвол

Подкрепата, която предлагаме е напълно безплатна и гарантира вашата анонимност. 

Без предварително записване.

Кога?

Всеки вторник 13:00 – 16:00

Всеки четвъртък 11:00 – 14:00

Къде?

Mittelstr. 2

47169 Duisburg-Marxloh

За контакти и въпроси:

info@stolipinovoeuropa.org

Социалните ни консултации се извършват в рамките на проекта „Дискриминация извън категориите“, провеждан от университета Дуисбург-Есен и целящ да изследва и подобри третирането на източноевропейски мигранти в градските социални пространства на Дуисбург.